Porez na dohodak

... sve o porezu na dohodak - teorija

Porez na dohodak

Porez na dohodak je porez kojim se oporezuje dohodak fizičkih i pravnih osoba.

U Republici Hrvaskoj koristi se progresivan sistem oporezivanja dohotka.
Progresivnost poreza na dohodak određuju slijedeći elementi:

 • raspored poreznih stopa
 • osobni odbici
 • ostali odbici

Porezne stope poreza na dohodak su:

 • 12% - obračunava se na mjesečnu poreznu osnovicu od 2.200,00 kn (godišnja osnovica 26.400,00 kn)
 • 25% - obračunava se na mjesečnu poreznu osnovicu od 6.600,00 kn (godišnja osnovica 79.200,00 kn)
 • 40% - obračunava se na mjesečnu poreznu osnovicu veću od 8.800,00 kn (godišnja osnovica veća od 105.600,00 kn)

Osobni odbici koji se priznaju kao umanjenje porezne osnovice su:

 • Osnovni osobni odbitak
 • Odbici za uzdržavanu djecu
 • Odbici za uzdržavanje članova obitelji
 • Odbici zbog invalidnosti

Pod ostale odbitke spada:

 • porezna olakšica za Hrvatske ratne vojne invalide (HRVI).

 

Porez na dohodak u RH reguliran je Zakonom o porezu na dohodak (pročišćeni tekst Zakona o porezu na dohodak - Zakon.hr)

 

Što se sve oporezuje porezom na dohodak?

U skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona, dohotkom koji se oporezuje prema izvoru smatra se:

 1. dohodak od nesamostalnog rada,
 2. dohodak od samostalne djelatnosti,
 3. dohodak od imovine i imovinskih prava,
 4. dohodak od kapitala,
 5. dohodak od osiguranja,
 6. drugi dohodak.
Rezidentima se oporezuje ukupni dohodak koji ostvare u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a nerezidentima dohodak ostvaren u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka).
Pri utvrđivanju oporezivih dohodaka, odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i višestranih međudržavnih ugovora ili sporazuma imaju prednost pred odredbama tuzemnoga Zakona.

 

Definicija poreza na dohodak - "Institut za javne financije"

Porez na dohodak definira se kao izravni porez, tj. kao porez koji se nameće izravno na dohodak osobe ili domaćinstva koje bi trebali snositi porezni teret. Porez na dohodak najtipičniji je oblik izravnih poreza, dok je porez na promet najtipičniji neizravni poreza.

Porez na dohodak nameće se na oporezivi dohodak pojedinaca, obično prema progresivnim poreznim stopama. Upravo je to njegovo strukturno obilježje jedna od temeljnih vrijednosti poreza na dohodak jer se zbog tog svojstva on može dobro prilagoditi sposobnosti plaćanja pojedinaca i domaćinstva. Kako se može dobro prilagoditi sposobnosti plaćanja, njegovom se primjenom odnosno unošenjem progresivnosti u njegov sustav može postići pravednija raspodjela dohotka nakon oporezivanja nego prije oporezivanja. Zato je on u najvećem broju zemalja jedan od osnovnih poreza čijom se progresivnosti unosi pravednost u porezni sustav. Tako se porez na dohodak sa stajališta pravednosti smatra superiornim s obzirom na ostale poreze.
Tekst je preuzet sa Internet stranica Instituta za javne financije - www.ijf.hr

(c) Innova Software, Varaždin