www.isplate.info
podrska@isplate.info
Obračun napravljen na Internet stranicama Isplate.info


Ispiši


    

    

Rekapitulacija obračuna - 2016. 
 
 
Vrsta obračuna: Obračun plaće za 2016. godinu
Izračun iz:
Osobni odbitak: Faktor: 0,00 (Iznos: )
Doprinosi iz (MIO):  Label
Porez: 12%, 25%, 40%
Prirez:


 UKUPAN TROŠAK PLAĆE:
 
  > Doprinos za zdravstveno osiguranje (15%):
  > Doprnos za zapošljavanje (1,7%):
  > Doprinos za zaštitu zdravlja na radu (0,5%):
 UKUPNO doprinosi NA plaću:
 
 BRUTO PLAĆA:
  > Doprinosi MIO 1 stup:
  > Doprinosi MIO 2 stup:
 UKUPNO doprinosi IZ plaće:
 DOHODAK:
 Osobni odbitak:
  > Porez stopa 12%:
  > Porez stopa 25%:
  > Porez stopa 40%:
 
 UKUPNO porez:
  > Prirez :
 UKUPNO porez + prirez:
 NETO PLAĆA:
 


Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

 
 www.isplate.info


Ispiši