Obračun doprinosa kod plaća

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 
 

Obračun doprinosa kod plaća

Doprinosi su davanja koje idu državi, a za razliku od poreza, doprinosi se koriste za točno definirane izdatke države (to je teorija, a u praksi vjerojatno je malo drugačije).

Doprinose dijelimo na dvije grupe:

1. Doprinosi NA plaću (doprinosi koje će poslodavac uplatiti za svakog djelatnika)

  • Doprinos sa zdravstveno osiguranje (16,5%)
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (samo za djelatnike sa beneficiranim stažem)
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (samo za djelatnike sa beneficiranim stažem)

Doprinos za zdravstveno osiguranje računa se na osnovicu za doprinose NA plaću.
Doprinosi za mirovinska osiguranja za staž s povečanim trajanjem (beneficirani staž) računaju se na osnovicu za doprinose IZ plaće.

 

2. Doprinosi IZ plaće (doprinose koje vi plaćate iz zarađene plaće)

  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Doprinosi iz plaće računaju se po formuli:
Iznos doprinosa = Osnovica za doprinose IZ plaće * postotak doprinosa.

    

Na vrh