Osobni odbici

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 13.10.2019.
 

Osobni odbici

Što je osobni odbitak?

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka.

Osobni odbici

Osobni odbitak priznaje se kod obračuna plaće i ostalih bruto primitaka iz radnog odnosa (zaposlenika), obračuna mirovina i ostalih vrsta bruto primitaka po osnovi nesamostalnog rada.

Kod isplata drugog dohotka osobni odbitak se ne priznaje.

    

    

Osnovni odbitak sastoji se od četri kategorije odbitka i to:

  1. osnovni osobni odbitak - u 2019. godini iznosi 3.800,00 kn i priznaje se svim poreznim obveznicima,
  2. osobni odbitak za uzdržavanu djecu - priznaje se poreznim obveznicima koji uzdržavaju djecu.
  3. osobni odbitak za uzdržavane članova - priznaje se poreznim obveznicima koji uzdržavaju ostale članove obitelji.
  4. osobni odbitak za invalidnost - priznaje se poreznim obveznicima kojim je utvrđena (ili uzdražvanim članovima ili uzdržavanoj djeci) invalidnost ili tjelesno oštećenje.

Za sve kategorije osobnog odbitka osnovica u 2019. godini iznosi 2.500,00 kn.

Kod osnovnog osobnog odbitka iznos je zaokružen na stoticu:
2.500,00 * 1,5 = 3.750,00 (zaokruženo na stoticu) = 3.800,00

Više informacija o osobnim odbicima za 2019. godinu pogledajte na:

Osobni odbici za 2019. godinu

    

Na vrh